Politica de confidentialitate 

Operatorul de date și categoriile de date prelucrate

Participarea la eveniment presupune prelucrarea datelor personale ale participantului precum: date personale și imagini realizate prin fotografii și filme. Pot fi prelucrate și date referitoare la sănătatea persoanei în cauză (date despre patologii obținute din certificate medicale sau declarate direct de persoana în cauză sau pentru Covid-19), acolo unde este strict necesar în scopul înregistrării și participării la eveniment. În astfel de cazuri, este necesar acordul părții interesate pentru participarea la eveniment, iar neefectuarea acestuia împiedică participare. Operatorul de date este Organizatorul: 

SC MATHENA SRL (CUI-47826115)

Scopurile și condițiile prelucrării

Utilizarea datelor cu caracter personal indicate mai sus este inerentă naturii sportive și publice a evenimentului, nevoilor sale organizatorice și furnizarea de servicii oferite participantului. Organizatorul folosește și prelucrează datele, inclusiv prin partenerii săi tehnici și de service și firmele aferente acestuia, in urmatoarele scopuri: inscrierea la concurs, intocmirea listei concurentilor, desfasurarea competitiei, formarea clasamentului, publicarea rezultatelor si tot ce tine de organizarea si promovarea evenimentului, inclusiv trimiterea de comunicații către participanți.

Pe lângă scopurile menționate mai sus, Organizatorul folosește datele pentru nevoile necesare de partajare cu partenerii evenimentului.

Condițiile prealabile pentru prelucrare sunt, așadar, constituite de organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv, de înregistrarea participanților, prin acordul părții interesate, prin urmărirea interesului legitim al Organizatorului și al partenerilor săi comerciali și prin orice altă îndeplinire impusă de lege sau pentru a proteja dreptul la viață al participantului.

Organizatorul atrage din nou atenția participantului, astfel încât este incontestabil că pe parcursul evenimentului videoclipuri si fotografii le vor fi facute, având în vedere prevederile art. 14 din Regulament și în scopurile descrise în detaliu. Autorizația de a-i folosi imaginea în contextul evenimentului este o cerință necesară pentru a participa la eveniment în sine: prin urmare, neautorizarea utilizării propriei imagine în scopurile menționate mai sus, așa cum se prevede la articolul 14 din Regulament, implică imposibilitatea înscrierii la eveniment.

Comunicarea și diseminarea datelor

Organizatorul informează participantul că evenimentul este organizat și gestionat și prin operatori proprii, manageri tehnico-informatici, telematici,platforme și cu sprijinul sponsorilor. Unele dintre aceste servicii pot necesita înregistrarea părții interesate pe site-ul

platforma partenerului sau, în orice caz, prelucrarea efectuată de partener în calitate de operator independent de date; în astfel de cazuri, cel interesat este

invitat să citească cu atenție informațiile de confidențialitate furnizate de partener. Persoana interesată poate cunoaște lista partenerilor și sponsorilor oricând,fiind nevoie doar sa solicite Organizatorului.

Având în vedere natura publică și scopul evenimentului, participantul recunoaște și acceptă, de asemenea, că datele referitoare la imaginea, rezultatele sau poziția lor în timp real, pot fi făcute accesibile public prin diseminare pe canalele Organizatorului, sponsori și partenerii de servicii ai evenimentului și/sau comunicate terților în scop de raportare, documentare și promovare.

Consimțământ pentru utilizarea imaginii

Cu acordul specific și liber al părții interesate, Organizatorul poate profita de filmările care includ imaginea acestuia pentru

promovarea evenimentului si a altor evenimente organizate de Organizator.

Prelucrare în scopuri de marketing

Prin înregistrarea la eveniment, participantul pune la dispoziția Organizatorului adresa sa de e-mail, care poate fi utilizată de către Organizator fără acordul prealabil al participantului, să îi trimită comunicări referitoare la eveniment, evenimente viitoare sau, în orice caz, referitoare la produsele sponsorilor evenimentului în sine. Organizatorul are dreptul de a trimite comunicări de la sponsori la adresa de e-mail a participantului, fără a cere acordul prealabil al concurentului înregistrat.

Reținerea datelor și procesatorii de date

Datele participantului vor fi stocate în arhivele informatice ale Organizatorului și protejate prin măsuri de securitate corespunzătoare, în conformitate cu prevederile

prevederile articolului 32 din Regulamentul UE 2016/679. Datele vor fi păstrate pe timpul necesar în raport cu scopurile pentru care au fost

colectate și eventual pentru o perioadă suplimentară de timp dacă păstrarea datelor este necesară pentru protecția unui drept al Organizatorului sau al unui terț

parte.

Transferul de date în afara UE

În cazul transferurilor internaționale de date începând din Spațiul Economic European (SEE), unde Comisia Europeană a recunoscut

că o țară care nu aparține SEE este în măsură să garanteze un nivel adecvat de protecție a datelor, datele părții interesate pot fi transferate pe această bază. Pentru transferurile către țări care nu aparțin SEE al căror nivel de protecție nu a fost recunoscut de către

Comisia Europeană, Organizatorul se va baza pe o derogare aplicabilă situației specifice sau va implementa una dintre următoarele măsuri pentru asigurarea protecției datelor dumneavoastră: clauze contractuale standarde aprobate de Comisia Europeană; reguli corporative obligatorii, acolo unde este cazul. Pentru a obține o copie a acestor măsuri sau detalii despre locurile în care sunt disponibile, puteți trimite o cerere scrisă așa cum este indicat în articolul urmator.

Drepturile părții interesate

În orice moment, participantul poate exercita, în temeiul articolelor 15-22 din Regulamentul UE 2016/679, dreptul de a:

  •  să obțină informații în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și o copie a acestor date;
  • obtine informatii despre scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal au fost sau vor fi comunicate și, atunci când este posibil, perioada de păstrare;
  • obține anularea sau corectarea datelor;
  • obtine limitarea prelucrarii datelor fara ca acestea sa fie sterse;
  • să obțină portabilitatea datelor, adică să le primească de la operatorul de date într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv automat; și să le transmită altui operator de date fără piedici;
  • se opune prelucrarii datelor cu exceptia cazului in care exista motive imperioase pentru care interesul Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor sale (este cazul, pt.exemplu, în cazul în care prelucrarea este necesară pentru apărarea unui drept al Organizatorului în instanță);
  • se opune unui proces decizional automatizat referitor la persoanele fizice, inclusiv profilarea;
  • solicita operatorului de date sa acceseze datele cu caracter personal si sa le corecteze sau sa le anuleze ori sa le limiteze prelucrarea sau sa se opuna prelucrarii lor, in suplimentar la dreptul la portabilitatea datelor;
  • retrage consimțământul în orice moment, fără a prejudicia legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul dat anterior revocării;
  • depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor cu caracter personal.

Participantul își poate exercita drepturile printr-o cerere scrisă care va fi trimisă la adresa de e-mail: office@romanianshowdown.com